0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak

Onze aanpak

Leren is een belangrijke tool om te investeren in je mensen. Tenminste, als het effectief gebeurt. Veel opleidingen zijn een leuke uitstap, boeiend en interessant. In de praktijk verandert er echter helemaal niets. De inzichten worden vaak niet meegenomen naar het werk. Perlazzo ontwerpt en begeleidt daarom leertrajecten op maat van de organisatie met duurzame resultaten en effectieve gedragsverandering. We zetten in op kwaliteitsvolle leeractiviteiten en op de motivatie van deelnemers. We zoeken samen met de organisatie hoe het geleerde effectief toegepast kan worden.

Perlazzo: leren en groeien met impact.

Het leertraject

Een leertraject wordt altijd op maat uitgewerkt.

intake

Het traject start met een uitgebreide intake (2u). Belangrijke vragen worden hier beantwoord. Wat zijn de dromen en ambities van de organisatie? Waar zitten de uitdagingen? Waar zit de motivatie en de leergoesting van de medewerkers en leidinggevenden? Wat biedt de organisatie om het leerproces mogelijk te maken? Allemaal vragen waar we een antwoord op vormen.

analyse

Aanvullend doen we een onderzoek naar de huidige situatie op de werkvloer. We willen begrijpen wat er speelt en wat er nodig is om de werkomgeving en het leiderschap te versterken. Gesprekken met HR en de doelgroep zijn hierbij belangrijk. Ook observaties op het werkveld zijn belangrijk om een goede inbedding te garanderen.

ontwerpen leertraject

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwerpen we bij Perlazzo een leertraject dat past bij de specifieke behoeften van de organisatie en de deelnemers. Dit traject kan bestaan uit verschillende leeractiviteiten zoals collectieve sessies, tussentijds opdrachten en mails. Maar ook engagementsverklaringen, individuele mentoringsessies en groepsintervisies vallen mogelijks binnen een traject.

leeractiviteiten

Leren is een proces, een weg die je aflegt. Daarom wordt het traject verspreid over tijd. De collectieve sessies zijn gericht op actie en interactie. Het uitwisselen van ervaringen, het opdoen van nieuwe ervaringen, het inoefenen van vaardigheden, het reflecteren en discussiëren… Noem maar op. Dit alles wisselt elkaar op energieke wijze af. Waarheidsgetrouwe voorbeelden en oefeningen helpen ons om samen praktijktheorie te ontwikkelen die onmiddellijk bruikbaar is. De deelnemers worden uitgedaagd om te experimenteren in hun werkcontext met wat ze leerden in de collectieve en individuele sessies.

opvolgsessie

De opvolgsessie wordt enkele weken tot maanden later ingepland. Hierbij kijken we naar wat er al geïntegreerd is en wat er eventueel nog extra moet worden geleerd.

terugkoppeling

Na afloop van het leertraject koppelen we terug naar de organisatie. We brengen in kaart welke competenties de doelgroep reeds verworven heeft en welke er nog versterkt dienen te worden. Dit kan bij sommige bedrijven de start zijn van een nieuw leertraject.

Meer weten over ons?