0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak
Selecteer een pagina

Over Perlazzo

Natuurlijk koos ik voor een Italiaanse naam! Italiaans draagt warmte en vurigheid in zich. Het klinkt lyrisch en krachtig tegelijkertijd.

Perlazzo, het is een samentrekking van twee Italiaanse woorden: perla en palazzo. Vrij vertaald ‘de parels van het kantoor’. De parels zijn de medewerkers.

Ik geloof dat schitterende organisaties ontstaan wanneer medewerkers in kwaliteitsvolle dialoog zin en betekenis kunnen geven aan wat ze samen doen in de organisatie.

Perlazzo versterkt medewerkers, leidinggevenden en teams zodat zij de organisatie kunnen doen schitteren.

Perlazzo laat mensen schitteren.

Mag ik me even voorstellen,
Karin Debbaut.

Ik ben een gedreven en geëngageerde vrouw met een voorliefde voor mensen en organisaties. Niets mooiers dan mensen die tot hun recht komen in de organisatie. Om dit te doen zet ik alles op alles om je medewerkers, leidinggevenden en teams te laten leren EN het geleerde ook effectief te laten toepassen in de praktijk.

De intake is een eerste belangrijk puzzelstuk

Dit start allemaal met een goede afstemming met de organisatie. Meer dan vijfentwintig jaar ervaring als trainer en leidinggevende hebben me geleerd dat de intake een eerste belangrijk puzzelstuk is. De leerbehoefte helder krijgen, kunnen kaderen in de (toekomst)plannen van de organisatie, inzicht krijgen in de kansen en struikelstenen om dit te bereiken, … essentiële informatie om een goed leertraject te kunnen ontwerpen. In de organisatie moeten ook de nodige voorbereidingen getroffen worden om de betrokken medewerkers te motiveren, collega’s en leidinggevenden te informeren, draagvlak te creëren voor de gevraagde veranderingen.

Kwalitatieve leeractiviteiten

De leeractiviteiten moeten uiteraard ook kwaliteitsvol zijn. Dat is het tweede puzzelstukje. Daar staat Perlazzo garant voor. Leertrajecten ontwerpen en begeleiden is mijn passie, al meer dan vijfentwintig jaar. Wat mij hierin typeert is:

  • mijn enthousiasme en verbindingskracht. Hierdoor creëer ik een veilige leeromgeving.
  • het ervaringsgerichte. Enerzijds werk ik met de ervaringen van de deelnemers, anderzijds creëer ik samen ervaringen waarop kan teruggeblikt worden.
  • het praktijkgerichte. Met waarheidsgetrouwe voorbeelden en oefeningen maak ik samen met de deelnemers praktijktheorie die onmiddellijk bruikbaar is.
  • de interactie. De groep is voor mij mee de basis van het leerproces. Ik doe constant interventies op interactieniveau om het leren te stimuleren of verbeteren.
  • de uitdaging. Ik creëer een veilige leeromgeving waarin mensen uit hun comfortzone kunnen komen, kunnen reflecteren op zichzelf en kunnen leren van elkaar.
  • het procesgerichte: leren is een proces, een weg die je aflegt. Tijdens dit proces worden de deelnemers uitgedaagd om te experimenteren in hun werkcontext.

Het derde puzzelstukje: organisatieklimaat

Het derde puzzelstukje ligt opnieuw bij de organisatie. Een ondersteunend organisatieklimaat is immers cruciaal. De concrete verandering moet in de eerste plaats op het werk kunnen worden toegepast. Leidinggevenden stimuleren en waarderen hun medewerkers, collega’s zijn trouwe supporters. Ik ondersteun organisaties om ook deze laatste stappen te zetten zodat er effectieve gedragsverandering op het werk zichtbaar wordt.

Wil je weten waarmee ik jou kan helpen?