0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak

Leidinggevenden in de social profit

Bij Perlazzo geloven we in de kracht van schitterende leidinggevenden. Niet alleen omdat ze duidelijke richting geven en taken vlot coördineren, maar vooral omdat ze een omgeving creëren waarin werknemers zich goed voelen. Goed leiderschap heeft een enorme impact op de werkbeleving van werknemers. Het bepaalt of ze plezier hebben in hun werk, zich betrokken voelen, fouten durven maken en actief willen meedenken. Het beïnvloedt hun directe functioneren en hun blijf- of vertrekintenties. In tijden van volledige tewerkstelling is inzetten op sterk leiderschap geen keuze, maar een noodzaak.

In de social profit staan medewerkers voor een complexe en veeleisende taak. Onze focus ligt specifiek op teamleiders die deze uitdagingen het hoofd moeten bieden. Laten we eens dieper ingaan op de obstakels waarmee zij dagelijks te maken hebben:

 • emotionele belasting:
  Social profit medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen en pakken sociale problemen aan. Dit werk is emotioneel zwaar. Stress, empathie-uitputting en burn-out zijn reële risico’s voor deze toegewijde professionals.
 • financiële beperkingen:
  De social profit sector is afhankelijk van subsidies, maar de beperkte budgettaire ruimte dwingt organisaties tot een voortdurende balans tussen kwalitatieve dienstverlening en financiële beperkingen.Dit legt extra druk op de schouders van medewerkers, die met passie en toewijding hun werk doen. Het moeilijk invullen van vacatures verhoogt de werkdruk verder.
 • complexiteit van sociale problemen:
  Het aanpakken van sociale problemen vereist samenwerking met diverse belanghebbenden. Dit proces verloopt vaak traag en het vinden van duurzame oplossingen is een uitdaging.
 • juridische en bureaucratische uitdagingen:
  Strenge wetgeving en bureaucratische processen bemoeilijken efficiënt opereren. Regelmatige wijzigingen in regelgeving vragen om voortdurende aanpassingen. Het is een delicate evenwichtsoefening tussen het vervullen van de maatschappelijke missie en het navigeren door het complexe juridische landschap.
 • moeilijk meetbaar:
  Omdat successen in deze sector niet altijd even meetbaar zijn, kunnen medewerkers zich soms ondergewaardeerd voelen.
Karin begeleidt leidinggevenden in de Social Profit

Deze uitdagingen hebben een aanzienlijke impact op de werkbeleving van social profit medewerkers. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevenden van deze teams de nodige vaardigheden hebben om hun teams te motiveren, inspireren en begeleiden. Ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Een leertraject is hierbij een effectieve ondersteuning. Het draait er immers om dat leidinggevenden begrijpen wat hun rol is, wat hun team nodig heeft en het bezitten van de nodige vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan.

Perlazzo ondersteunt teamleiders in de social profit bij het creëren van een omgeving waarin iedereen kan schitteren. Mensen zijn tenslotte de parels, zij doen de organisatie schitteren.

Meer weten over ons?