0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak

Mentoringtrajecten

Bij Perlazzo geloven we sterk in de kracht van mentoring. Onze mentoringtrajecten zijn ontworpen om teamleiders die met vragen of uitdagingen zitten over het mensgericht aansturen en ondersteunen van hun team te ondersteunen en te begeleiden. Herken jij één van onderstaande zaken of zit je zelf met een uitdaging? Dan kan een mentoringtraject jou helpen.

 • Hoe kan ik als nieuwe leidinggevende mijn positie innemen in het team?
 • Hoe ga ik om met kritische medewerkers?
 • Hoe neem ik mijn team mee in organisatieveranderingen?
 • Hoe stem ik mijn leiderschapsstijl af op wat mijn medewerker nodig heeft?
 • Wat doe ik met de spanningen tussen collega’s?
 • Hoe kan ik mijn team beter doen samenwerken?
 • Hoe spreek ik mijn medewerkers aan op hun functioneren?
 • Hoe zorg ik voor psychologische veiligheid in mijn team?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
Karin Debbaut van Perlazzo is mentor voor leidinggevenden

Wat is een mentoringtraject?

Een mentoringtraject is een gestructureerd en persoonlijk begeleidingsprogramma dat gericht is op de ontwikkeling en groei van de teamleider. Onze mentoringtrajecten omvatten:

 • individuele begeleiding: de mentor helpt de mentee bij het identificeren van doelen en het ontwikkelen van relevante vaardigheden als teamleider.
 • doelgerichtheid: in samenspraak met de mentee en de leidinggevende van de mentee worden specifieke doelen opgesteld.
 • kennisdeling: de mentor deelt expertise, ervaring en inzichten met de mentee. Dit kan gaan over theoretische kaders, praktische tips of vaardigheden.
 • reflectie en feedback: de mentor moedigt de mentee aan om te reflecteren op zijn vooruitgang en uitdagingen. Feedback speelt hierbij een cruciale rol.
 • ondersteuning op de werkplek: als dit wenselijk is, gaat de mentor mee naar de werkplek om te observeren, te ondersteunen of feedback te geven.

Een doorsnee traject begint bij Perlazzo met een doelstellend driegesprek. De aanwezigen zijn de mentee, de leidinggevende van de mentee en de mentor. Daarna worden er standaard 5 momenten van 1,5 uur ingepland. Zijn er meer sessies nodig? Dat wordt bekeken en indien nodig ingepland. Ter afsluiting is er een evaluerend gesprek met dezelfde drie mensen.

Meer weten over ons?