0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak

Leidinggevenden bij arbeiders

Bij Perlazzo geloven we in de kracht van schitterende leidinggevenden. Niet alleen omdat ze duidelijke richting geven en taken vlot coördineren, maar vooral omdat ze een omgeving creëren waarin werknemers zich goed voelen. Goed leiderschap heeft een enorme impact op de werkbeleving van werknemers. Het bepaalt of ze plezier hebben in hun werk, zich betrokken voelen, fouten durven maken en actief willen meedenken. Het beïnvloedt hun directe functioneren en hun blijf- of vertrekintenties. In tijden van volledige tewerkstelling is inzetten op sterk leiderschap geen keuze, maar een noodzaak.

Op wie ligt onze focus?

Teamleiders van operationele teams doen schitteren. Operationele teams kampen immers met heel wat uitdagingen.

  • Fysiek en emotioneel zwaar werk
    Als eerste uitdaging is er het werk zelf. Het fysiek zware werk, de shiften en nachtdiensten zorgen vaak voor fysieke en mentale uitputting. Daarnaast kunnen repetitieve en weinig uitdagende taken leiden tot verveling en minder motivatie. Het gebrek aan autonomie in de uitvoering van taken versterkt dit nog meer en heeft een negatieve invloed op de gehele motivatie en betrokkenheid van operationele medewerkers. Bovendien bieden deze functies zelden de optie tot thuiswerken, wat dan weer een impact heeft op de balans tussen werk en privé. Het is niet verwonderlijk dat deze combinatie van factoren het risico op gezondheidsproblemen, burn-outs en stressgerelateerde klachten vergroot.
  • Complexe teamdynamieken
    De teamdynamiek vormt de tweede uitdaging. Teams met diverse samenstellingen hebben vaak een rijkdom aan verschillende perspectieven, achtergronden en ervaringen. Al kan deze diversiteit ook uitdagingen met zich meebrengen. (Culturele) verschillen, communicatieproblemen en een gebrek aan inclusie kunnen bronnen van conflict en spanning zijn binnen het team. Zo kan dit de teamcohesie aantasten en de effectiviteit van het team belemmeren.

Deze problemen kunnen een grote impact hebben op de algehele werkbeleving van operationele teams. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevenden van deze teams de nodige vaardigheden hebben om hun team te motiveren, inspireren en begeleiden. Ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Een leertraject is hierbij een effectieve ondersteuning. Het draait er immers om dat leidinggevenden begrijpen wat hun rol is, wat hun team nodig heeft en het hebben van de nodige vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan.

Perlazzo ondersteunt teamleiders van operationele teams in het creëren van een omgeving waarin iedereen kan schitteren. Mensen zijn tenslotte de parels, zij doen de organisatie schitteren.

Meer weten over ons?