0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak
Home » Projecten » Een leertraject voor nieuwe leidinggevenden

Een leertraject voor nieuwe leidinggevenden

De organisatie was op korte tijd ontzettend gegroeid. Er was nood aan een middenkader om de teams te ondersteunen en begeleiden. Voor de oprichters was dit geen gemakkelijk proces. Zij moesten hun ‘kindje’ wat meer loslaten. Daarom wilden ze zeker zijn van de leidinggevende competenties van dit nieuwe leidinggevende team en was het nodig om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen over leiderschap. Ik werd gevraagd om een leiderschapstraject voor hen uit te werken.

Aanpak

Bij de start van het traject bracht ik samen met het managementteam de visie op leiderschap in kaart. Met stellingen daagde ik hen uit om te concretiseren voor welk leiderschap zij stonden, wat zij essentieel vonden. Zo legden we samen de puzzel van het coachend leiderschap. Dit was de basis voor een inspiratiedag met het hele team van leidinggevenden. Uiteraard pakte ik dit ook coachend aan, zodat er een congruentie was tussen woorden en daden. Het was een warme, deugddoende dag waarop de nieuwe leidinggevenden geraakt en gemotiveerd werden. Aansluitend werd een leertraject uitgewerkt voor het middenkader, met de focus op de belangrijkste leiderschapsvaardigheden. De opleidingsdagen waren moment om te reflecteren, te kaderen, te oefenen, elkaar te bevragen, te confronteren en uit de dagen. Opleidingsdagen werden afgewisseld met coachingsessies en experimenten op de werkvloer. Ik zag de leidinggevenden groeien in hun rol en hun vaardigheden. Ook als groep werden ze sterker. De sterke wisselwerking tussen het beleidsteam en het middenkader heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld.  Om het lerend netwerk dat zo was ontstaan te bestendigen, begeleidde ik deze groep bij het opzetten van een zelfsturend intervisieteam.  Ik leerde hen hoe ze de anderen verder konden helpen, hoe ze van en aan elkaar konden leren. Een mooi moment om hen los te laten.

Andere voorbeelden van leertrajecten voor leidinggevenden: het introduceren van functionerings- en evaluatiegesprekken, coachend leidinggeven, outputgericht leidinggeven, inzetten op ontwikkeling van je medewerkers, medewerkers motiveren, kennisborging, omgaan met veranderingen, omgaan met emoties bij veranderingen, een effectief werkoverleg organiseren, omgaan met teamdynamieken, de kracht van verschillen.

Wil je weten wat Perlazzo voor je kan betekenen?
Laten we kennismaken.