0470 45 52 42 eb.ozzalrep@nirak
Home » Projecten » Spanningen in een team bespreekbaar maken

Spanningen in een team bespreekbaar maken

Er zaten heel wat onderhuidse spanningen in het team. Ieder teamlid had een rugzak vol frustraties en ontgoochelingen. Hierdoor was de dynamiek uit het team en werd er vooral geklaagd. De teamleider wilde de frustraties en ontgoochelingen boven tafel  krijgen zodat het team een nieuwe start kon maken. Een externe begeleider was hiervoor nodig. 

Aanpak

Om iedereen de gelegenheid te geven om zijn kant van het verhaal te doen, interviewde ik elk teamlid. Dit gaf mij voldoende informatie om een programma te maken voor het eerste groepsmoment. De 5 teamfrustraties van Lencioni waren de kapstok. Elk van deze frustraties werden gescoord door de teamleden en besproken. Zo kon iedereen op verhaal komen. Als procesbegeleider zorgde ik ervoor dat dit op een constructieve en respectvolle manier gebeurde. Op het einde van de dag was de opluchting voelbaar. De grote olifant in de kamer was benoemd. Niemand kon hem nu nog negeren. Tijdens het volgende groepsmoment werd gefocust op de behoeften van de teamleden en wat er nodig was om de frustraties om te buigen. Van daaruit werden concrete afspraken voor de toekomst gemaakt. Op elk werkoverleg werd er kort gecheckt of deze afspraken nageleefd werden.

Andere voorbeelden van leertrajecten voor teams: de diversiteit in het team versterken, de teamkwaliteiten bespreken, werken aan vertrouwen, open communiceren, dynamieken binnen het team zichtbaar maken.

Wil je weten wat Perlazzo voor je kan betekenen?
Laten we kennismaken.